Ngọc Dương Riverside đường thông từ sông ra biển – mở bán các lô đã có sổ giá sập sàn.