Hồ Tràm Airpord mở bán 9/5 nhận booking dữ chỗ chỉ với 20tr/nền