Biệt thự mặt biển Vịnh Lăng Cô, dự án Six Miles Coast mở bán giai đoạn 1. CK đến 17%