TẠI SAO Không Sở Hữu Ngay ĐẤT NỀN TTTP ĐÀ NẴNG Khi Chỉ Còn 2,5 Tỷ Trong Khi Lúc Sốt là 4,1 Tỷ !?