CHUNG CƯ 2 PHÒNG NGỦ 12T GIÁ THẤP SƠN TRÀ, NGÂN HÀNG HỖ TRỢ VAY